My Calendar

Week of Juil 3rd
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
3 juillet 2020

8 h 30 min: Com Permanente CD Colmar

8 h 30 min: Com Permanente CD Colmar

9 h 30 min: Commissions Réunies

9 h 30 min: Commissions Réunies

10 h 30 min: Séance Publique présence Préfet

10 h 30 min: Séance Publique présence Préfet

14 h 00 min: Com routes

14 h 00 min: Com routes

14 h 30 min: CA EHPAD Masevaux

14 h 30 min: CA EHPAD Masevaux

16 h 00 min: SMAT 3F au CD

16 h 00 min: SMAT 3F au CD
4 juillet 2020

10 h 30 min: Visite MNS Cie KKstrof

10 h 30 min: Visite MNS Cie KKstrof
5 juillet 2020
6 juillet 2020

10 h 00 min: CAO au CD

10 h 00 min: CAO au CD

11 h 00 min: Bureau Restreint CD à Colmar

11 h 00 min: Bureau Restreint CD à Colmar
7 juillet 2020

9 h 00 min: Réunion chantier Ballersdorf

9 h 00 min: Réunion chantier Ballersdorf
8 juillet 2020

10 h 45 min: Présidente CD Visite EHPAD Dannemarie

10 h 45 min: Présidente CD Visite EHPAD Dannemarie

15 h 00 min: Visite barrage Kruth-Wild Préfet

15 h 00 min: Visite barrage Kruth-Wild Préfet
9 juillet 2020

9 h 00 min: Comité CEA (visio)

9 h 00 min: Comité CEA (visio)

17 h 00 min: CA SDIS à Colmar

17 h 00 min: CA SDIS à Colmar

18 h 30 min: Comité GAL Leader Altkirch

18 h 30 min: Comité GAL Leader Altkirch